บทเรียนจากการ demutualization ตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ /

อตินุช เฉลิมพงศ์, ยรรยง ไทยเจริญ

No Cover Image
Main Author: อตินุช เฉลิมพงศ์
Other Authors: ยรรยง ไทยเจริญ, ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Series: อกสารงานวิจัย (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน) ; ฉบับที่ 3/2552
Subjects: ตลาดหลักทรัพย์ –– การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HG4551 อ141บ 2552
Copy 1
Available