กลไกใหม่แก้ปัญหาโลกร้อน แบบสมัครใจ กับ แบบรายสาขาการผลิต /

โดย นิรมล สุธรรมกิจ, ภูรี สิรสุนทร, ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์

Main Author: นิรมล สุธรมกิจ
Other Authors: ภูรี สิรสุนทร, ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด, 2552
Subjects: ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก –– การลดปริมาณ
คาร์บอนเครดิต
ภาวะโลกร้อน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TD885.5.G73 น645ก 2552
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available