การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล =

Individual Scorecard /

จิรประภา อัครบวร, รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์

Main Author: จิรประภา อัครบวร
Other Authors: รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
Subjects: การวัดผลงาน
ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลงาน
ประสิทธิผลองค์การ -- การวัด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD56.25 จ493ก 2552
Copy 1
Available