« Back to Record

Record Citations

APA Citation

แถมสิน รัตนพันธุ์. (2548). ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับลัดดา ซุบซิบ (พิมพ์ครั้งที่ 15.). กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน.

MLA Citation

แถมสิน รัตนพันธุ์. ใกล้เบื้องพระยุคลบาท กับลัดดา ซุบซิบ. พิมพ์ครั้งที่ 15. กรุงเทพฯ: ร่วมด้วยช่วยกัน, 2548.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.