เสด็จฯเยือน 14 ประเทศ /

ประกาศ วัชราภรณ์, รวบรวมและเรียบเรียง

Main Author: ประกาศ วัชราภรณ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า, 2475- พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
สหรัฐอเมริกา ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ยุโรป ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 923.1593 ป192ส 2550
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 0
Available