บทเรียนการดำเนินงานติดตามประเมินผลภายใน (Intenal evalution) ในภาคประชาสังคม :

กรณีโครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ /

รังสรรค์ สิงหเลิศ ; บรรณาธิการ เนาวรัตน์ พลายน้อย

No Cover Image
Main Author: รังสรรค์ สิงหเลิศ
Other Authors: เนาวรัตน์ พลายน้อย,, มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฝ่ายติดตามประเมินผลภายในและสังเคราะห์องค์ความรู้ โครงการวิจัยและพัฒนาชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย -- วิจัย
การพัฒนาชุมชน -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HN700.55.Z9C6 ร314บ 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Not available