การจัดการความรู้...จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ /

บุญดี บุญญากิจ...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: บุญดี บุญญากิจ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: การบริหารองค์ความรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.2 ก442 2549
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: HD30.2 ก442 2549
Copy 4
Available