ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม /

สมพร โกมารทัต

Main Author: สมพร โกมารทัต
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: ภาษาญี่ปุ่น -- การใช้ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น -- บทสนทนาและวลี -- (สำหรับบุคลากรร้านอาหารและโรงแรม)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information