ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม /

สมพร โกมารทัต

Main Author: สมพร โกมารทัต
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Subjects: ภาษาญี่ปุ่น –– การใช้ภาษา
ภาษาญี่ปุ่น –– บทสนทนาและวลี (สำหรับบุคลากรร้านอาหารและโรงแรม)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!