รายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์โครงการ"การสำรวจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี" /

บุญส่ง เอกพงษ์, นพมาศ นามแดง, ทวีศักดิ์ วิยะชัย

No Cover Image
Main Author: บุญส่ง เอกพงษ์
Other Authors: นพมาศ นามแดง, ทวีศักดิ์ วิยะชัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552
Subjects: ผักพื้นบ้าน –– การปลูก –– อุบลราชธานี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SB320.9 บ582ร 2552
Copy 1
Available