ความจริง วิกฤตประชาธิปไตย :

27 ประเด็นที่สังคมไทยต้องการคำตอบ /

จาตุรนต์ ฉายแสง

Main Author: จาตุรนต์ ฉายแสง
Other Authors: คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย, 2552
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การพัฒนาประชาธิปไตย -- ไทย
การปกครองระบบรัฐสภา -- ไทย
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
การเมือง -- ไทย
ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2540-2552
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JQ1749 จ297ค 2552
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available