คัมภีร์ Lightroom 2 ฉบับสมบูรณ์ =

The adobe photoshop lightroom 2 book /

Scott Kelby ; แปลและเรียบเรียงโดย นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์ ; รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ, บรรณาธิการ

No Cover Image
Main Author: Kelby, Scott.
Other Authors: นิพัทธ์ ไพบูลย์พรพงศ์, รพีพรรณ สวัสดิ์ปัญญาโชติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฟิวเจอร์ เกมเมอร์, 2552
Subjects: อโดบีโฟโตช้อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ภาพถ่ายดิจิตัล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: T385 ค762ค 2552
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available