รายงานการวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สบายบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา /

เสวียน เปรมประสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เสวียน เปรมประสิทธิ์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552
Subjects: ทรัพยากรธรรมชาติ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HC445.Z65 ร451 2552
Copy 1
Available
Copy 2
Available