เส้นปกติของชีวิต :

วิเคราะห์การล่มสลายของเศรษฐกิจทุนนิยมจากมุมมองของพุทธศาสนา /

ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน

Main Author: ศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์, 2552
Subjects: เศรษฐศาสตร์ แง่ศาสนา พุทธศาสนา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information