การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า.

(Politics and Environmental Crisis) /

ครั้งที่ 10 ประจำปี 2551 "การเมืองและวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม" 5-7 พฤศจิกายน 2551 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร =

สถาบันพระปกเกล้า

Other Authors: การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า., สถาบันพระปกเกล้า
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2552
Subjects: การเมือง
สิ่งแวดล้อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information