เอกสารประกอบนิทรรศการถาวรเรื่อง "พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมในประเทศไทย" :

โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ = A Guiding Manual For Permanent Exhibition 'Social and Cultural development in Thailand' Prehistory Historical Archaeology.

No Cover Image
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2550
Subjects: แหล่งโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ -- ไทย
โบราณคดี -- (การขุดค้น) -- ไทย
โบราณวัตถุ -- ไทย
ไทย -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information