เย็นศิระเพราะพระบริบาล /

กรมการปกครอง

No Cover Image
Other Authors: กรมการปกครอง. สำนักการบริหารการปกครองท้องที่. ส่วนระบบการปกครองท้องที่
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน,
2553.
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 ย521 2553
Copy 1
Available

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: DS586 ย521 2553
Copy 2
Available