โบราณคดีเขื่อนแควน้อยในพื้นที่โครงการเขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก /

สุนิสา มั่งคง

Other Authors: กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักโบราณคดี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุนิสา มั่งคง, 2553
Subjects: การสำรวจทางโบราณคดี –– พิษณุโลก
โบราณคดี(การขุดค้น) –– พิษณุโลก
พิษณุโลก –– โบราณคดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: CC76.3 บ921 2553
Copy 1
Available