รายงานการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ =

The Marketing Strategies of One Tambon One Product Sansai Luang Municiparity Sansai, Chiangmai /

ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

No Cover Image
Main Author: ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยพายัพ. สำนักวิจัย
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: การจัดการผลิตภัณฑ์ -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ -- การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HD37.T5 ศ691ร 2551
Copy 1
Available