นวมินทรา มหาราชินี ศรีเกษตร /

พัฒนา สุขประเสริฐ, เรียบเรียงเนื้อหา

No Cover Image
Main Author: พัฒนา สุขประเสริฐ
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Format: n/a
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, –– สมเด็จพระนางเจ้า, –– 2475- –– พระราชกรณียกิจ
การส่งเสริมการเกษตร –– ไทย
การพัฒนาการเกษตร –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information