72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช /

ทรงยศ เดชจบ...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: ทรงยศ เดชจบ, ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Format: n/a
Language: Thai
Published: เพชรบุรี : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, 2526
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information