แป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุนเพื่อลดการเผาขยะ ปีที่ 2 โครงการบูรณาการฝึกอบรมการเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้เพื่อลดมลพิษทางอากาสจากการเผาโดยประชาชนมีส่วนร่วม ปีที่ 2 =

From Waste to Value to Avoid Garbage Buring Prkoject: Year II /

ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง, อรพิณ สันติธีรากุล

Main Author: ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง
Other Authors: อรพิณ สันติธีรากุล, สถาบันวิจัยสังคม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : โครงการแป๋งขี้เหยื้อหื้อเป๋นทุน เพื่อลดการเผาขยะ กลุ่มศึกษาเมืองและสิ่งแวดล้อม, 2552
Subjects: การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ -- ไทย -- เชียงใหม่ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การนำกลับมาใช้ใหม่ -- ไทย -- เชียงใหม่ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TD794.5 ด161ป 2552
Copy 1
Available