ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2541 ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2540 ข้อบังคับการประชุมของรัฐสภา พ.ศ.2539 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ.2542 ระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการจัดกระทู้ถามสดเข้าระเบียบวาระการประชุม การถาม การชี้แจง หรือการตอบกระทู้ถามสด พ.ศ.2541/

ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

No Cover Image
Other Authors: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์, 2543
Subjects: ไทย –– รัฐสภา –– สภาผู้แทนราษฎร –– กฎและระเบียบปฏิบัติ
ไทย –– รัฐสภา –– วุฒิสภา –– กฎและระเบียบปฏิบัติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JQ1747 ข282 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available