พระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรไทย /

วรรณกรรมของ เสถียร โพธินันทะ

Main Author: เสถียร โพธินันทะ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: พุทธศาสนา ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: BL1445 ส894พ 2549
Copy 1
Available