คู่มือการป้องกันกำจัดศัตรูพืชผักแบบผสมผสาน (ไอพีเอ็ม) สำหรับเกษตรกร /

จัดทำโดย มูลนิธิโครงการหลวง, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ; [ผู้เขียนและผู้ควบคุมโครงการ นุชนาฏ จงเลขา]

Main Author: นุชนาฏ จงเลขา
Other Authors: มูลนิธิโครงการหลวง, สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : มูลนิธิ, 2549
Subjects: ศัตรูพืช -- การควบคุม
พืช -- โรคและศัตรูพืช
ยากำจัดศัตรูพืช
ยาฆ่าแมลง
แมลงกำจัดศัตรูพืช
ยากำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ
สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช
ศัตรูพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information