ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค =

The Study of Local Wisdom for Water Supply Management /

โดย เทวารักษา เครือคล้าย...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: เทารักษา เครือคล้า, กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. สำนักบริหารจัดการน้ำ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: อุทกวิทยา –– ไทย –– วิจัย
น้ำบาดาล –– การจัดการ –– ไทย –– ภูมิปัญญาชาวบ้าน
แหล่งน้ำ –– การสำรวจ –– ไทย
การจัดการน้ำ –– ไทย
ชลประทาน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: GB790 ภ669 2552
Copy 1
Checked out Due: 2020-6-30 Recall This