2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ 2548 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย /

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2548
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
วันนักประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์ ไทย
นักประดิษฐ์ ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information