โครงการสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ระยะที่ 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส:

รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/

โดยสำนักวิจัยเศรษฐกิจและประมวลผล

No Cover Image
Corporate Author: สำนักวิจัยเศรษฐกิจและประมวลผล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์, 2552
Subjects: อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การสำรวจ -- วิจัย
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 50 หน้า : ตาราง, ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 30 ซม.