คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร =

Laboratory manual for food microbiology /

วีรานุช หลาง

Main Author: วีรานุช หลาง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
Subjects: จุลชีววิทยาทางอาหาร –– การวิเคราะห์
จุลินทรีย์ –– การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: QR115 ว853ค 2552
Copy 3
Available
Copy 1
Checked out Due: 2020-11-23 Recall This

Satit School, Stack

Call Number: 664.001579 ว853ค 2552
Copy 2
Available