คู่มือตรวจวิเคราะห์ด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร =

Laboratory manual for food microbiology /

วีรานุช หลาง

Main Author: วีรานุช หลาง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552
Subjects: จุลชีววิทยาทางอาหาร –– การวิเคราะห์
จุลินทรีย์ –– การวิเคราะห์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!