ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย/

พิริยะ ไกรฤกษ์ , กฤษณา พรพิบูลย์

Main Author: พิริยะ ไกรฤกษ์
Other Authors: กฤษณา พรพิบูลย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด, 2533
Subjects: ศิลปกรรม -- ไทย -- ประวัติ
โบราณคดี -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information