ศึกษาการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวนำสำหรับการประหยัดพลังงาน =

THE STUDY OF INDUCTION MOTOR FOR ENERGY SAVING /

วิรัตน์ สังกรณีย์, ธวัช เวียงวิเศษ

No Cover Image
Main Author: วิรัตน์ สังกรณีย์
Other Authors: ธวัช เวียงวิเศษ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญาพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)).--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: มอเตอร์ไฟฟ้า
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: scan
Physical Description: 93 แผ่น : ภาพประกอบ