การวิเคราะห์การทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าไม่สมดุล =

ANALYSIS UNBALANCED VOLTAGE OPERATIONS OF A INDUCTION MOTOR 3 PHASE /

เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฎร์, เสรี จำลองเพลง

No Cover Image
Main Author: เกรียงศักดิ์ ไกรกิจราษฏร์
Other Authors: เสรี จำลองเพลง
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: มอเตอร์ไฟฟ้า
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: scan
Physical Description: ฌ, 75 แผ่น : ภาพประกอบ