ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้าขนาด 50 กิโลโวลต์ =

50kV AC CAPITOR VOLTAGE DIVIDER /

กิตติศักดิ์ เต็มสิริมงคล ; พนิดา อ่อนละมูล ; วิชาญ อ้ายฝอย

No Cover Image
Main Author: กิตติศักดิ์ เต็มสิริมงคล
Other Authors: พนิดา อ่อนละมูล, วิชาญ อ้ายฝอย
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศสกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: ไฟฟ้า
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: scan
Physical Description: 67 หน้า