วงจรควบคุมความเร็วรอบคงที่ของมอเตอร์กระแสตรง =

A circuit for constant-seep control of DC motors /

ปวีณ อินสุวรรณ์, เอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์

No Cover Image
Main Author: ปวีณ อินสุวรรณ์
Other Authors: เอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551.
Subjects: มอเตอร์ไฟฟ้า
Online Access: ฉบับเต็ม (Fulltext)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

ฉบับเต็ม (Fulltext)

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN0858
Copy 3
Available
Copy 4
Available