การจัดลำดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตโดยมีผลรวมของเวลาล่าช้าของงานและเวลาที่งานเสร็จก่อนกำหนดเป็นตัวชี้วัด กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนพลาสติก =

Production scheduling and sequencing with total earliness and trardiness penalties : a case study of a plastic parts factory /

ธารทิพ อินทร์ผิว

No Cover Image
Main Author: ธารทิพ อินทร์ผิว
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการโซ่อุปทานแบบบูรณาการ)--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2552.
Subjects: บรรจุภัณฑ์พลาสติก การผลิต
การควบคุมการผลิต
การวางแผนการผลิต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TS157.5 ธ522ก 2552
Copy 1
Available