ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริภาคในเขตกรุงเทพมหานคร =

Factors influencing the motorcycles' purchasing of consumers in Bangkok /

ชไมพร สุดดี

Main Author: ชไมพร สุดดี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: จักรยานยนต์
พฤติกรรมผู้บริโภค
การสำรวจตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5415.32 ช185ป 2549
Copy 1
Available