การประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดเล็กบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา =

Small otter board trawl fisheries in the area of Nakhon Si Thammarat and Songkhla provinces /

สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, ภัคจุฑา เขมากรณ์, อำนวย คงพรหม, กิ่งกาญจน์ วิบุญพันธ์, สุภาพร ชุมภูวรณ์

No Cover Image
Other Authors: สุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล, ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง
Format: RESEARCH
Language: Thai
Subjects: ประมงอวนลาก นครศรีธรรมราช
ประมงอวนลาก สงขลา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SH344.6.N35 ก491 2551
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available