การจัดการเรียนร่วมของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญากับนักเรียนปกติในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 =

Management of collaborative learning between normal and mentally disabled students under the jurisdiction of samuthprakan educational service area office 1 /

ปวริศา จอมศรี

No Cover Image
Main Author: ปวริศา จอมศรี
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Subjects: การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ
การศึกษาพิเศษ
การบริหารการศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC403.7.T5 ป492ก 2551
Copy 1
Available