ความรับผิดของแพทย์ในเวชปฏิบัติ : ศึกษากรณีปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการดำเนินคดีแพ่งในศาล =

The Accountability of Practical Doctor : The case Study of Problems Obstacles and How to Solve Civil Case Prosecution in Court /

สุวัฒน์ คีรีวิเชียร

No Cover Image
Main Author: สุวัฒน์ คีรีวิเชียร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2552
Subjects: แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กฎหมายทางการแพทย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: KPT3100 ส876ค 2552
Copy 1
Available