คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/

ธานิศ เกศวพิทักษ์

No Cover Image
Main Author: ธานิศ เกศวพิทักษ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2551
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา -- คดีและการสู้คดี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!