การทดสอบประสิทธิภาพของซับยูนิตวัคซีนป้องกันโรคเซอร์โคไวรัสชนิดที่ 2 ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสุกร =

EFFICACY OF A SUBUNIT VACCINE AGAINST PORCINE CIRCOVIRUS TYPE 2 ON IMMUNOLOGICAL RESPONSES IN PIGS /

คมกฤช เทียนคำ...[และคนอื่นๆ]

No Cover Image
Other Authors: คมกฤช เทียนคำ, รุ่งธรรม เกษโกวิท, ดำเนิน จตุรวิธวงศ์, รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช, จุฬาสงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
Subjects: สุกร –– โรค
โรคเซอร์โคไวรัส
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: SF971 ก454 2552
Copy 1
Available