ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการใช้คลิปวีดีโอในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร =

Factors influencing the attitude and behavior in using VDO clip mobile phone of students of universities in Bangkok metropolis /

ศิริโรจน์ ศิริเจริญ

No Cover Image
Main Author: ศิริโรจน์ ศิริเจริญ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (น.ม. (นิเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
Subjects: โทรศัพท์เคลื่อนที่
การสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
คลิปภาพยนตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TK6680.5 ศ483ป 2551
Copy 1
Available