กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาด ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย =

Integrated marketing communication strategy for maketing promotion in thai private higher education institutes /

สายชล ดาษนิกร

No Cover Image
Main Author: สายชล ดาษนิกร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
Subjects: การสื่อสารทางการตลาด
การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HF5415.123 ส655ก 2551
Copy 1
Available