การตีความรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษากรณีการตีความที่แตกต่างจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ =

Constitutional interpretation of the Thai constitutional court : a case study of constitutional interpretation in which different from the purpose of constitution /

อนงนาต ชีวานันทกุล

No Cover Image
Main Author: อนงนาต ชีวานันทกุล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (น.ม. (นิติศาสตร์))--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
Subjects: ศาลรัฐธรรมนูญ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!