ลด ละ เลิกเหล้า:

สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชน /

ชุมชนลดละเลิกเหล้า : ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ 4 จังหวัด ชุมพร อำนาจเจริญ เชียงใหม่และสมุทรปรากร

Other Authors: ชุมชนลด ละ เลิกเหล้า : ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ 4 จังหวัด ชุมพร อำนาจเจริญ เชียงใหม่และสมุทรปราการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: คนดื่มสุรา –– การฟื้นฟู
สมรรถภาพ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV5283.T5 ล115 255
Copy 1
Available