ลด ละ เลิกเหล้า =

สร้างสุขให้ครอบครัวและชุมชนถอดประสบการณ์การทำงานชุมชนลด ละ เลิกเหล้า : ลดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก /

จะเด็จ เชาวน์วิไล...[และคนอื่นๆ]

Other Authors: จะเด็ด เชาวน์วิไล, พัชรี จุลหิรัญ, อังคณา อินทสา, มณี ขุนภักดี, สุชาติ ตระกูลหูทิพย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อนหญิง, 2553
Subjects: สุรา –– พฤติกรรม –– การสำรวจ
สุรา –– พฤติกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HV5770.T5 ล115 2553
Copy 1
Available