รูปแบบบริการที่ดีในการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(๘อ.) /

ประพจน์ เภตรากาศ, สุพินดา ศิริขันธ์, รัชนี จันทร์เกษ

Other Authors: ประพจน์ เภตรากาศ, สุพินดา ศิริขันธ์, รัชนี จันทร์เกษ, กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข. สำนักวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ) จำกัด, 2553
Subjects: การแพทย์แผนไทย
การแพทย์ทางเลือก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: RM723.T5 ร719 2553
Copy 1
Available