ความเป็นธรรมของการดำเนินคดีชั้นเจ้าพนักงาน =

Fairness of legal proceeding under the official stage /

ภัทรพร สุคนธวิช

No Cover Image
Main Author: ภัทรพร สุคนธวิช
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2551
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (น.ม. (นิติศาสตร์))--มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551.
Subjects: การสีบสวนคดีอาญา
พนักงานสอบสวน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1746 ภ367ค 2551
Copy 1
Available