การประเมินผลกระทบทางสังคมอย่างเร่งรัด [SIA] : เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการ =

RAPID SOCIAL IMPACT ASSESSMENT [SIA] : THE CHANGES WE NEED /

เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ

Main Author: เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลาย, 2553
Edition: พิมพ์ครั้งที่2.
Subjects: การพัฒนาชุมชน –– ไทย
ความขัดแย้งทางสังคม –– ไทย
การบริหารความขัดแย้ง.
ความขัดแย้งทางสังคม –– แง่สิ่งแวดล้อม.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN980 ด831ก 2553
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available